Tag Archives: Hỗ trợ nhân viên mua dịch covid

Những phần quà gửi trao cho nhân viên khó khăn mùa dịch

Đại dịch Covid-19 kéo dài tại Việt Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, kinh tế của các doanh nghiệp và cả người lao động. Với tính chất công việc, mỗi nhân viên bảo vệ như một chiến binh ở tuyến đầu chống dịch, vì thế nhân viên …

Read More »