Chính sách thanh lý hợp đồng, đổi - trả hàng - hoàn tiền

Khách Hàng của Công ty sẽ được quyền thanh lý hợp đồng và đổi trả hàng/ dịch vụ trong những trường hợp sau:

Dịch vụ của Bảo Vệ Ngày & Đêm không đúng như cam kết trong hợp đồng, hoặc gây ra thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến Quý khách hàng. Bộ phận giao hàng giao sai mặt hàng cho khách hàng mà không khắc phục kịp thời.

Quy cách hàng hóa, thiết bị khi khách hàng nhận không đúng theo Báo Giá / Đơn Đặt Hàng /Hợp Đồng mà không được giải quyết thỏa đáng làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của Khách Hàng. Các thủ tục, quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền cho khách được thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật.

Khách Hàng không được quyền đổi trả hàng/dịch vụ trong những trường hợp như sau:

Công ty đảm bảo hàng hóa và thiết bị được cung cấp đều tuân thủ đúng quy cách theo thông tin đúng trong Báo Giá / Đơn Đặt Hàng / Hợp Đồng. Tuy nhiên, nếu Quý khách hàng không bảo quản hàng hóa theo hướng dẫn đã thỏa thuận hoặc không tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn sử dụng được cung cấp cùng hàng hóa, công ty sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề hàng bị lỗi hoặc vấn đề liên quan.

Nếu khách hàng sử dụng hàng hóa với mục đích không đúng hoặc vượt quá công suất cho phép (đối với máy móc, thiết bị có giới hạn hoạt động từ nhà sản xuất…), khách hàng cần thông báo trước để nhận được hướng dẫn từ công ty.