Chính sách vận chuyển - giao nhận - cài đặt

Phạm vi Bảo Vệ Ngày & Đêm cung cấp dịch vụ là: 

  • Trên toàn bộ khu vực lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VIỆT NAM.

 

Về hình thức ký hợp đồng công ty có 02 hình thức như sau (tùy thuộc vào trường hợp có giao nhận – vận chuyển):

  • Hình thức 1: Khách Hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng sử dụng dịch vụ/sản phẩm trực tiếp tại văn phòng Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM, số 7 đường số 7, khu phố 5, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 
  • Hình thức 2: Công Ty sẽ cử các chuyên gia đến tận nơi mà Quý khách hàng chỉ định để ký hợp đồng (tùy thuộc vào trường hợp có vận chuyển giao hàng) hoặc nhờ chuyển hàng thông qua các dịch vụ chuyển phát, vận chuyển, giao nhận chuyên nghiệp. Chi phí vận chuyển sẽ do Công ty thỏa thuận với Khách Hàng theo từng dự án.