mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ
Mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ chuẩn nhất và quy trình bàn giao 2024

Mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ chuẩn nhất và quy trình bàn giao 2024

Mục lục

Rate this post

Đối với bảo vệ thì họ thường làm nhiều ca trực khác nhau, có ca ngày và ca đêm sẽ tùy thuộc theo tính chất công việc tại mục tiêu hoặc tùy vào khu vực. Công việc sẽ được thay phiên nhau trực và bàn giao ca đầy đủ bằng cách sử dụng mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ. Công việc sử dụng mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ này giúp bảo vệ đảm bảo được năng suất tối ưu và nắm bắt kịp thời các sự cố, cũng như rủi ro tiềm ẩn tại mục tiêu.

mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

1. Tổng quan về mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

1.1. Một số nội dung chính trên mẫu sổ bàn giao bảo vệ

Sổ bàn giao ca trực bảo vệ là một tài liệu bằng giấy ghi chép đầy đủ các chi tiết về ca trực hiện tại, nhằm phục vụ việc chuyển giao thông tin cho ca trực tiếp theo. Các thông tin quan trọng cần có trong biểu mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ bao gồm:

 • Tên người bảo vệ bàn giao ca trực
 • Tên người bảo vệ nhận bàn giao ca trực
 • Thời gian bàn giao ca trực
 • Nội dung ghi lại trong mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ gồm: công việc trong ca trực, các tài liệu liên quan,…
 • Tài liệu và các hồ sơ có liên quan trong ca trực
 • Trang thiết bị và công cụ hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ
 • Toàn bộ những nội dung khác có liên quan nếu có 

mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

1.2. Một số loại mẫu sổ bàn giao bảo vệ

Mọi thông tin về bàn giao giữa các ca trực của nhân viên bảo vệ đều cần được ghi chép đầy đủ trong sổ bàn giao ca trực. Đây cũng được coi là một phần công việc cơ bản để bảo vệ xác định trách nhiệm của họ trong ca trực. Để thuận tiện cho quá trình bàn giao ca trực và đạt hiệu quả cao thì cần có mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ. Bạn có thể một số loại mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ dưới đây: 

 • Mẫu 1: mẫu sổ giao ca trực bảo vệ này là mẫu giao ca giữa các nhân viên bảo vệ với nhau. Mẫu này có các mục công việc, tài sản, công cụ bàn giao chi tiết. 

mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

 • Mẫu 2: Nói chung, các nhân viên bảo vệ cần thực hiện nhiệm vụ bàn giao ca trực bảo vệ một cách hiệu quả. Càng chi tiết càng tốt, nhằm tránh mọi tình huống không mong muốn ảnh hưởng đến quá trình làm việc chung.

mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

Xem thêm: Mẫu phương án bảo vệ yếu nhân chuyên nghiệp nhất 2023

1.3. Mục đích của mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

– Đối với nhân viên bảo vệ bàn giao ca:

 • Bảo vệ trong ca sẽ dễ dàng nắm bắt vật tư, thiết bị và các vật dụng được bàn giao khi hết ca.
 • Đảm bảo quá trình bàn giao ca trực được đầy đủ vật tư, thiết bị mà không thất thoát về tài sản.
 • Tránh những trường hợp xảy ra tranh chấp làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bảo vệ.

– Mục đích mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ đối với đội trưởng quản lý đội bảo vệ tại mục tiêu: 

 • Giúp đội trưởng dễ dàng kiểm tra và giám sát nhân viên hiệu quả hơn và đảm bảo việc bàn giao đúng theo quy định, tiêu chuẩn.
 • Đội trưởng sẽ dễ dàng điều chỉnh và xử lý các công việc phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ.
 • Sử dụng mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ giúp đội trưởng đảm bảo được việc đánh giá năng lực của mỗi nhân viên trong đội và đồng thời chấm công được hoàn thiện hơn mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào của nhân viên bảo vệ. 

– Đối với khách hàng khi sử dụng mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ:

 • Khách hàng sẽ dễ dàng kiểm soát, nắm bắt được tiến độ cũng như hiểu quả, nỗ lực của nhân viên bảo vệ khi cần thiết. 
 • Dễ dàng xem các thông tin về các sự cố, an ninh xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực của bảo vệ. 
 • Đánh giá tần suất công việc và hiệu quả của từng nhân viên bảo vệ tại mục tiêu.

mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

2. Quy trình tiếp nhận và bàn giao ca trực bảo vệ chi tiết

Mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ rất quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bảo vệ tại mục tiêu. Tại công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm Pro, chúng luôn luôn đưa ra các quy định về việc bàn giao ca trực bảo vệ chuyên biệt và chuyên nghiệp như sau:

2.1. Quy trình thực hiện

Bước 1: quy trình chuẩn bị

Khi chuẩn bị đến thời gian giao ca thì nhân viên bảo vệ đang thực hiện nhiệm vụ trong ca trực hiện tại và nhân viên trực cao sau đó phải có mặt. Trách nhiệm vụ thể của 2 bên là: 

Đối với nhân viên bảo vệ bàn giao ca trực

 • Tiến hành kiểm tra các khu vực và chốt trực được giao.
 • Kiểm tra lại toàn bộ các vật tự, trang thiết bị thuộc phạm vi của bảo vệ để bàn giao ca. 
 • Trong trường hợp nếu như có những sự kiện xảy ra trong ca trực, bảo vệ cần liệt kê chi tiết và kèm theo những điều cần chú ý vào mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ cho bảo vệ ca sau nắm. 
 • Cuối cùng, nhân viên bảo vệ trước khi giao cao cần dọn dẹp sạch sẽ các khu vực làm việc cho ca sau làm việc.

Đối với nhân viên bảo vệ nhân trực ca sau: 

 • Nhân viên bảo vệ phải đến sớm hơn 15 phút so với ca trực để nhận bàn giao. 
 • Thực hiện các nhiệm vụ trong ca trực theo đúng như quy trình. 
 • Tuân thủ thực hiện nghiêm ngặt đúng quy trình bàn giao ca.

mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

Bước 2: Giao nhận ca trực giữa nhân viên bảo vệ

2 bên nhân viên bảo vệ khi đã điền đủ các thông tin vào mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ. Theo đó, sẽ tiến hành bàn giao các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Đối với bên nhân viên bảo vệ bàn giao ca trực: 

 • Ghi chép đầy đủ thông tin về hiện trạng tài sản, công cụ trang thiết bị, khu vực làm việc vào mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ. 
 • Nhân viên bảo vệ bàn giao ca cần nêu rõ các nhiệm vụ đã được hoàn thành và chưa hoàn thành vào sổ. 
 • Ghi đầy đủ các tài liệu liên quan, hàng hóa trong ca trực đã được nhận hàng nhưng chưa kịp thông báo hoặc là chưa kịp giải quyết theo đúng quy định. 
 • Một vài lưu ý đối với nhân viên bảo vệ ca sâu nếu như trong ca trực có các vấn đề bất thường xảy ra. 
 • Các thông báo, yêu cầu của quản lý/ cấp trên áp dụng cho ca trực. 

Đối với nhân viên bảo vệ khi đến nhận ca trong mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ:

 • Khi nhận ca, nhân viên bảo vệ cần kiểm tra tài sản, công cụ trang thiết bị và các phương tiện ra vào (nếu có).
 • Kiểm tra toàn bộ các công việc còn lại nếu như chưa được hoàn thành ở ca trước. 
 • Trong trường hợp kiểm tra mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ có thông tin chưa chính xác thì bảo vệ nhận ca cần kiểm tra lại để có sự thống nhất. 
 • Sau khi đã kiểm tra đầy đủ, bảo vệ nhân ca ký nhận vào biên bản bàn giao ca trực. 

mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

Xem thêm: Mẫu phương án bảo vệ sự kiện chuyên nghiệp nhất 2023

2.2. Một số lưu ý ghi chép nhật ký ca trực bảo vệ

– Một số lưu ý đối với nhân viên giao ca khi ghi chép vào mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ:

 • Lưu ý khi ghi chép cần ghi đầy đủ và toàn bộ  thực trạng về tài sản, công cụ trang thiết bị hỗ trợ và các vật dụng có tại nơi làm việc. 
 • Các công việc trong ca trực đã được hoàn thành và chưa hoàn thành. Để các sau có thể tiếp nhận và xử lý các công việc chưa hoàn thành. 

– Đối với nhân viên bảo vệ khi đến nhận ca trực: 

 • Kiểm tra lại xem trạng thái thực tế của các trang thiết bị có phù hợp với thông tin được ghi trong sổ không?
 • Tiến hành kiểm tra công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong ca làm việc trước đó, sau đó thực hiện quá trình tiếp nhận công việc.
 • Thực hiện quá trình vệ sinh và dọn dẹp khu vực làm việc, sau đó bắt đầu quá trình tiếp nhận ca làm việc.
 • Trong trường hợp thông tin thực tế không khớp với dữ liệu trong sổ sách, chúng ta cần thực hiện cuộc họp lại với nhân viên bảo vệ của ca trước để làm việc điều chỉnh.
 • Hoàn tất việc ký xác nhận về quá trình bàn giao đầy đủ công việc.

mẫu sổ bàn giao ca trực bảo vệ

Xem thêm: Mẫu phương án bảo vệ bệnh viện chuyên nghiệp nhất 2023

3. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Bảo Vệ Ngày và Đêm

Tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm, việc thực hiện các quy trình giao nhận ca trực được tiến hành một cách chuyên nghiệp và toàn diện nhất. Tất cả những nhân viên bảo vệ đều phải tuân thủ chính xác quy trình bàn giao ca và đặt chữ ký xác nhận. Đây là một nhiệm vụ được đào tạo và định kỳ kiểm tra trong quá trình làm việc.

Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm đã luôn xây dựng được lòng tin và sự hài lòng từ phía khách hàng về chất lượng dịch vụ của mình. Chúng tôi cung cấp một loạt đa dạng các sản phẩm dịch vụ, phù hợp với các mục tiêu khác nhau như Nhà Máy, Tòa Nhà, Kho Hàng, Nhà Riêng, Cửa Hàng, Bệnh Viện, Trường Học,… Khi sử dụng Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm của chúng tôi, quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý doanh nghiệp cần tư vấn và sử dụng dịch vụ bảo vệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM

 • Địa chỉ: Số 7 Đường 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận Thủ Đức, TP. HCM
 • Liên hệ: 0902.984.178 (Ms. Tuyền), zalo: 090.298.4178
 • Email: tuyen.vuong@nightdaysecurity.com
 • Website: baovengayvadempro.com

Xem thêm: Mẫu phương án bảo vệ ngân hàng chuyên nghiệp nhất 2023